Άρης Βελουχιώτης. Ένας ασυμβίβαστος Επαναστάτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Αθανάσιος Κλάρας

1.1 Τα μέτρα της χούντας του Μεταξά έναντι των κομμουνιστών

1.2 Αθανάσιος Κλάρας και δήλωση «μετανοίας»

2. Ιστορική αναφορά στα γεγονότα του Β' παγκοσμίου πολέμου στη  χώρα μας

2.1 Οι προσπάθειες του Αθανάσιου Κλάρα για τη δημιουργία αντάρτικου

3. Το ψευδώνυμο του Αθανάσιου Κλάρα: Άρης Βελουχιώτης

3.1 Η δημιουργία του Ε.Α.Μ. και του Ε.Λ.Α.Σ.

3.2. Η πρώτη εμφάνιση της ομάδας του Άρη Βελουχιώτη

3.3 Η πορεία του Ε.Λ.Α.Σ.

4. Ο Άρης και το Κ.Κ.Ε.

4.1 Άρης βελουχιώτης και σύμμαχοι

4.2 Επέμβαση των Άγγλων με πρόσχημα την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου, 25-26 Νοεμβρίου 1942

4.3 Ε.Λ.Α.Σ.: Από αντάρτικες ομάδες σε τακτικό στρατό

4.4 Συμμαχία με Βαλκανικές αντιστασιακές οργανώσεις (Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Αλβανία) ή το Συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής

5. Ο αφοπλισμός του Ε.Λ.Α.Σ.

6. Η αυτοκτονία του Άρη Βελουχιώτη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
 
 
 
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.