Αμπελάκια - Άνω & Κάτω Γούρνες - Σκαγκαριά & Αποκλείστρα (1291μ.)

-Αμπελάκια, Γούρνες και Σκαγκαριά, οι πιο νότιοι οικισμοί της Καστανιάς. Οι Γούρνες και η Σκαγκαριά έχει λίγους μόνοιμους κατοίκους, τα Αμπελάκια έρημο και χωρίς οδική πρόσβαση.

-Βορειοανατολικά τους η Αποκλείστρα, αυτό το βουνό φυσικό οχυρό (ΟΧΙ ΣΠΗΛΑΙΟ) με υψόμετρο 1291 μέτρα, απόρθητο απ' όλες τις πλευρές του, με μοναδικές εισόδους δύο μονοπάτια, το ένα στη Β.Δ. πλευρά με απομεινάρια "πύλης" και το δεύτερο Ν. Περιστοιχίζεται Β.Δ. απο το Φαράγγι του "Κακαβορέματος" και βράχια που δημιουργούν γκρεμό. Απο Ν. το φαράγγι του "Γουρνορέματος" και γκρεμό. Απο Δ. γκρεμό και πάλι. Μιά μικρή "είσοδος" Β.Α. καθίσταται δύσκολη, γιατί στα ριζά του υπάρχει το φαράγγι της "Δεκατιάς", στο ρέμα του Προδρόμου. Κατα τα χρόνια της τουρκοκρατίας έβρισκαν καταφύγειο εδώ οι χριστιανοί σε περίπτωση εισβολής των εχθρών.

-"Η Αποκλείστρα είναι έναν πλάγιο ήμερον βουνόν εις τρίγωνον σχήμα. Απο το αντίκρυ μέρος και απο το δώθεν είναι βράχοι δύσβατοι και αδύνατον να πατηθώσιν απο ανθρώπους. Η Αποκλείστρα είναι δύσβατος και οχυρά και με ολίγην φυλακήν, μόνον με 100 άνδρας, καταστένεται απόρθητος. Επειδή από όλην την περιφέρειαν τοις μόνον γυναίκες να στέκονται και να κυλούν λιθάρια δεν ημπορεί να πλησιάσει άνθρωπος, η δε είσοδός της ήτις είναι πλησίον του υψηλότερου μέρους και αυτή δέν έχει μή δύο πηχών πλάτος δια μέσω βράχων και μόνον τρείς άνθρωποι εμποδίζουν το έμβασμα. Μπορεί 3.000 οικογένειες να κατοικήσουνε και εν καιρώ ανάγκης κατοικούν και έως 5.000". Αυτά έγραψε ο εκδότης των "Ελληνικών Χρονικών" Ιωάννης Μάγερ το 1824 στο Μεσολόγγι.

-Πολύ πιστεύουν οτι εκεί υπήρχε το μαντείο του Οδυσσέα. (Δέν μπόρεσα να πάρω μιά "ιδέα" λόγω της σχετικά μεγάλης έκτασης του βουνού. Θα την ξαναεπισκεφτώ για μιά καλύτερη εικόνα. Για το μαντείο βρίσκομαι σε άλλο δρόμο που σύντομα άν ευσταθεί η έρευνά μου θα ανακοινώσω).