Κλειτσός. Οι Μουσχιάδες, στη μέση ο Πλάτανος και στο βάθος η Φουρνά. Ανάμεσα Μουσχιάδων και Πλατάνου το ''βούλιαγμα'', της παλιάς Γόλιας.