Περνώντας τη ''Belly'' του Μέγα ρέμματος για τον Κλειτσό.