Καληφώνι ''Τσιπεταίϊκα'' & Παδούλα.

ψΤο λέει και τ' όνομά του. Οι κάτοικοί του φημίζονταν για τις φωνιτικές τους ικανότητες.Ένα σπίτι μόνο συντηρήθηκε, τα υπόλοιπα πέτρινα σβήνουν στο διάβα του χρόνου. Χτισμένο δίπλα στην είσοδο του επιβλητικού φαραγγιού Στενή.

ψΟικισμός των Ψιανών, όπως και ο γειτονικός οικισμός της Παδούλας που μόνο ίχνη του υπάρχουν. Ο οικισμός του Μαρίν, με τους οικισμούς Παδούλα και Καληφώνι, οι κάτοικοί τους είχαν σχέσεις συγγένειας μεταξύ τους. Παλιά η σύνδεσή του Μαρίν - Παδούλας με το Καληφώνη λόγο που τους χώριζε το Βαθύρρεμα γινόταν με καρέλι της Παδούλας, το οποίο δέν υπάρχει πιά.