Μαρίνο ''Μαρίν''.

-Οικισμός της Δομνίστας ''τ' Μαρίν''. Παλιό τσιφλίκι των Γιολδασαίων, απόγονοι των οποίων ζούν ακόμα και σήμερα στον οικισμό. Πρίν τον 2ο Π.Πόλεμο το σχολείο είχε 35 μαθητές, παρεπιπτόντος είχαν για σχολείο την εκκλησία του Χωριού, την Αγία Παρασκευή όπου υπάρχουν ακόμη δύο τεράστια θρανία μέσα απο την εποχή εκείνη. Σήμερα ζούν τέσερεις οικογένειες στον οικισμό. Την παλιά αίγλη του οικισμού μπορεί να την δεί κανείς στα παλιά εγκαταλημένα πέτρινα σπίτια της.

-Ζεστοί και φιλόξενοι άνθρωποι οι απομείναντες κάτοικοι του, όπως ο Μπαρμπα Δημήτρης Γιολδάσης. πρόθυμος να φιλέψει τους περατικούς του οικισμού.