Βαρκά & Σελίστα.

-Οικισμοί των Λεπιανών τα Βαρκά και η Σελίστα που βρίσκονται νότια του χωριού. Οι κάτοικοι δέν ζούν πλέων στους οικισμούς, παρα μόνο για τις αγροτικές τους ασχολίες. Μετακόμισαν πρόσφατα λίγο βορειότερα, νότια των Λεπιανών, στον νέο οικισμό τους τον ¶ϊ Βλάση. Τα πέτρινα σπίτια τους, άλλα ανακατασκευασμένα και άλλα έρημα, εδώ και κεί, ανάμεσα στο ρέμα του Λεπιανίτη.