Το Κυπαρίσσι, η κεντρική συνοικία της Πρασιάς. Παρά την ευρυγώνια πόζα, διακρίνουμε το τεράστιο κυπαρίσσι. Στο φόντο η Πυραμίδα (2002μ.).