Η Ιτέα. Μπροστά της απλώνεται ο Αχελώος ή Άσπρος ποταμός.