Ιτέα "Κρετσίστα".

-Οικισμός του Ραπτοπούλου η Ιτέα, χτισμένη δυτικά της Τσούκας. Άν και χωρίς μεγάλο υψόμετρο, απο το χωριό βλέπεις πανοραμικά την κοιλάδα του Αχελώου ή Άσπρου ποταμού σε μεγάλη έκταση.

-Νοτιοδυτικά του χωριού, στη θέση Παλιόκαστρο, υπάρχουν ερείπια αρχαίου Κάστρου. Η περιοχή είναι γεμάτη με κεραμικά θραύσματα και μεγάλες πελεκητές πέτρες οχύρωσης σκόρπιες εδώ και κεί. Λέω σκόρπιες, γιατί ο περιοχή μετετράπηκε απο τους κατοίκους σε χωράφια για καλλιέργεια και δύσκολα μπορεί κανείς να προσδιορίσει το μέγεθος του κάστρου.