Κάστρο Καστρακίου. Σε τούτο το λοφίσκο το Κάστρο. Αριστερά της σήμανσης η ''είσοδος''.