Το Κάστρο με το Ιερό της Αρτέμιδας της Αγροτέρας στο ''καγκέλι'' του Αχελώου ποταμού.
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.