Λογγιές Μαυρομάτας. Στο εικόνισμα του δρόμου Δάφνης Μαυρομάτας, η διασταύρωση, στροφή δεξιά για τις Λογγιές.