Το Μπεσιώτικο ρέμα. Δεξιά στη δεύτερη ράχη, η Μπέσια και πίσω της συνέχεια το Παλιοχώρι. Το βουνό στο βάθος, η ανατολική πλευρά της Μορφοράχης και τα Καμάρια Αγράφων.