Η Σαρκίνη ανατολικά του Αγαλιανού ποταμού. Στο ποτάμι διακρίνεται η τσιμεντογέφυρα που κατασκευάστηκε επι "Χούντας".