Σαρκίνη.

-Η Σαρκίνη με τους οικισμούς Μυλωναίϊκα, Φτελιά και Τσέρκοβα, χωριά με περίσια ομορφιά που δέν μένουν απαρατήρητα στο διάβα του επισκέπτη. Ο Προφήτης Ηλίας ο κεντρικός ναός του χωριού στη κορυφή του "κόματος", της κατολίσθησης που έγινε προ πολλών χρόνων και απο κάτω του απλώνεται το χωριό μέσα στα πολλά καρποφόρα δένδρα, κυρίως των Ρόδων που με το χαρκτηριστικό Φθινοπωριάτικο χρώμα τους δίνουν μιά ιδιαίτερη εικόνα. Στο χωριό υπάρχουν και σπίτια αρχοντικά, έρημα πιά, να θυμίζουν άλλες εποχές.