Τα Διπόταμα. Ο κεντρικός δρόμος Καρπενησίου - Προυσού που περνάει πάνω στην καινούρια γέφυρα. Δίπλα της, η παλιά πέτρινη καμάρα.