Η Καστανιά με φόντο την Χελιδώνα (1973μ.). Στη ράχη του χωριού (αριστερά), ήταν το παλιό χωριό.