Μια γενική πόζα. Τα Ισιώματα κάτω δεξιά. Στο κέντρο και προς αριστερά τα Βελωτά. Στο φόντο η Χελιδώνα (1973μ.) και τέρμα δεξιά η Καλιακούδα (2098μ.).