Ισιώματα.

-Ισιώματα λέγεται ο οικισμός ετούτος των Εσωχωρίων. Τρόπος του λέγειν το όνομά του, για ένα χωριό που έχει και λίγο "ισιωμα" μέσα στην τραχύτητα των άγριων ευρυτανικών βουνών. Εδώ, όπως και στα Εσωχώρια, η ομορφιά έχει άλλο άρωμα, ένα άλλο χρώμα, που βλέπεις σαν τα επισκεφτείς. Έχει μόνιμους κατοίκους Χειμώνα - Καλοκαίρι, όπως και στα "Κατσδαίϊκα" (Κατσουδαίϊκα) βόρειά τους. Απέναντι (νότια), στην άκρη του χωριού, βρίσκεται η εκκλησία τους, οι Άγιοι Ταξιάρχες. Δυτικά τους τρέχει το "Κορικιστιανόρεμα" που καταλήγει βορειότερα στον Αγαλιανό ποταμό.