Η Μπιάρα ανατολικά του Κώνισκου (1408μ.), όπως φαίνεται από το Καρπενήσι.
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.