Το Παλιοκάτουνο όπως φαίνεται απο το Κάστρο της Τσούκας. Θα μου πείτε πού είναι; Γιά να πάμε πιό κοντά...