Τα Κοψαίϊκα με φόντο τους όγκους του ''Καλόγερου'' Φτέρης (2126μ.).