Κοψαίϊκα.

-Τα Κοψαίϊκα, ενας πανέμορφος οικισμός του Τριποτάμου κι αυτός, με πρόσβαση απο τα Γκορογαίϊκα, με δικό του σχολείο (δέν λειτουργεί πιά) και λίγους μόνιμους κατοίκους. Έχει όμορφη θέα την ανατολική πλευρά της λίμνης ''Κατσαντώνη'', τους δήμους Φραγκίστας, Βίνιανης, Αγράφων και Απεραντίων.