Το Κάστρο της Τσούκας, στον ομώνυμο λόφο (640μ.) όπως φαίνεται απο την Φτερόλακκα. Οι λόφοι στο φόντο, αριστερά ο ''Έλατος'' και δεξιά οι ''Λακούλες''.