Κάστρο Παρκιού. Η ανατολική οπτική του Κάστρου. Ο δρόμος που φαίνεται είναι ο εθνικός δρόμος Καρπενησίου - Αγρινίου στο ύψος του Καλεσμένου. Από κάτω βρίσκεται η Belly γέφυρα "Ταξίαρχου Μαρκόπουλου" στον Μέγδοβα ποταμό.