Ο Προφήτης Ηλίας, σε τούτο ύψωμα πάνω απο τη Φουρνά υπήρχε Κάστρο.