Η κοιλάδα του Μέγαρέμματος και στο βάθος η Φουρνά, όπως φαίνεται απο τον Κλειτσό.