Το Σέλο απο τον ¶ϊ Νικόλα. Φωτογραφία Γιώργου Στ. Αθανασιά.