Κρικελλιώτισα Παναγιά. Κοντά στο ναό μιά στενή στοά 10 μέτρων βάθους περίπου.