-Στην ράχη ''Νούρκα Σκάλα'' διανυχτέρυση. Το πρωί πεζοπορεία προς Κερνή. Σε τούτη τη ράχη τον Ιούνιο του 1821, σαράντα περίπου πολεμιστές υπο των Γιολδασέων, χτύπησαν τμήμα Τούρκων υποχωρούμενο απο το Αγρίνιο με πολλά πλιάτσικα που άρπαξαν απ' τους Εβραίους της πόλης. Η μάχη σφοδρή, με αποτέλεσμα ήττα των Τούρκων και αιχαλωσία του επικεφαλής τους Νούρκα Σερβιάνη. Τα πλιάτσικα μοιράσανε μεταξύ τους οι Γιολδασαίοι.