Το Λογγίτσι και στον ορίζοντα η "Κανάλα" Αιτωλοακαρνανίας.