-Το Τροβάτο. Απο δεξιά ο Άγιος Δημήτριος, η πρώτη συνοικία του χωριού που συναντάμε μπαίνοντας στο χωριό, συνέχεια οι Άγιοι Θεόδωροι, η κεντική συνοικία, αριστερά ο Άγιος Αθανάσιος, απέναντι τα Καβάκια και ανάμεσα των δύο η συνοικία Χιόνους, τους οποίους θα δούμε στη συνέχεια. (Παλιότερα, τον Άγιο Δημήτριο τον λέγανε ''Κάτω Μαχαλά και ''Πάνω Μαχαλά τους Αγίους Θεόδωρους. Ανάμεσά τους υπήρχε ο ''Μεσαίος Μαχαλάς'' βόρεια του Αγίου Δημητρίου οπου σήμερα ενσωματώθηκε μαζί του).