-Αριστερά το βουνό Φούρκα και δεξιά ο Πύργος. Στο βέλος το Κεδράκι, η σπηλιά του Κατσαντώνη. Στις πλαγιές μπροστά μας, αριστερά τα Καρναίϊκα του δήμου Απεραντίων και δεξιά το Παλιοκάτουνο (παλιό) του δήμου Φραγκίστας. Η φωτογραφία τραβηγμένη απο το Κάστρο της Τσούκας.