Μίκρα.

-Η Μίκρα, ο ''θερινός'' οικισμός των Χονταίϊκων. Απο δώ ανέβαιναν στις πλαγιές του Προσλιάκου (1861μ.) για να βοσκήσουν τα πρόβατά τους, εκεί που ο Κατσαντώνης, ο τρομερός κλεφταρματολός των Αγράφων, σκότωσε τον διαλεχτό του Αλή Πασά τον δερβέναγα Βεληγκέκα. Στη Μίκρα και ο νεόχτιστος ναός αφιερωμένος στον Πατροκοσμά, τον Ιεροαπόστολο της Ορθοδοξίας και της ελληνικής παιδείας, ο μοναδικός στην περιοχή των Αγράφων. Εδώ υπάρχουν και ψυγεία που λειτουργούν με ''Αγραφιώτικη ενέργεια.'' Η συνέχεια στις φωτογραφίες που ακολουθούν...