Χονταίϊκα.

-Συνοικισμός των Αγράφων τα Χονταίϊκα, που βρίσκονται καλά κρυμμένα στα βόρεια ριζά του Προσλιάκου (1861μ.) μέσα σε μιά πανδαισία άγριας ομορφιάς. Έχει μόνιμους κατοίκους που ζούν μακριά απο τη βοή της καθημερινής ρουτίνας, δίπλα στο ''Χονταίϊκο ρέμα,'' που περπατώντας το αντίθετα της φοράς του (ανατολικά), στα διακόσια περίπου μέτρα απο τον οικισμό, το ρέμμα μεταμορφώνεται σε ένα πανέμορφο φαράγγι. Στην είσοδό του θα χρειαστεί να κολυμπήσετε για να το απολαύσετε.