Διακρίνουμε αριστερά το Μοναστηράκι και κάτω χαμηλά στον Αγραφιώτη ποταμό, την Κωνσταντίνα και την Κοτσίστα.