Παλιοχώρι Χρύσως.

-Το Παλιοχώρι της Χρύσως θεωρείται κατα την παράδοση και το παλιό χωριό της Δάφνης. Εκτείνεται σε μιά μεγάλη έκταση στις νότιες πλαγιές της Κόψης (1939μ.), νοτιοδυτικά της Σπανής συγκεκριμένα (1574μ.) και δυτικά της Τσούκας (1256μ.). Βρίσκεται ανάμεσα της Χρύσως και της Δάφνης και όταν για άγνωστους λόγους και χρόνο εγκαταλείφτηκε, οι κάτοικοί της μετακόμισαν και δημιούργησαν τα άνω χωριά. Σήμερα, μόνο για κτηνοτροφικούς σκοπούς χρησιμοποιήται.