Η Τσέρκοβα. Αριστερά ο ¶γιος Αθανάσιος. Απέναντι η Τέμπλα (1668μ.).