Το χωριό Προυσός. Δεξιά η συνοικία Άνω και Κάτω Κούλι.