Αλέστια.

-Τα Αλέστια με τον έρημο συνοικισμό Καλύβες πρόσφατα συνδέθηκαν οδικός με τον νομό Ευρυτανίας. Πράγματι πρόκειται γιά ένα όμορφο χωριό, που οι κάτοικοί του επιστρέφουν τα καλοκαίρια απο τα Κοκκινοπήλια Αγρινίου. Την αγάπη για την γεννέτειρα τους την βλέπεις στην οργάνωση που έχουν. Ο κοινοτικός νερόμυλος στον "Αλεστιώτη" ανακατασκευάστηκε, το σχολείο και οι εκκλησίες περιποιημένα, όλα σε τάξη. Ο πολιτιστικός τους σύλλογός σε ενέργεια.

-Το χωριό δημιουργήθηκε κατα τα χρόνια του Αλή Πασά. Ο πρώτος κάτοικός του ένας έμπιστος του Πασά απο την Αλέσταινα Καλαβρύτων. Αυτός, κάποια στιγμή άρπαξε ένα μεγάλο ποσό και έφυγε κρυφά μέσω της Καληδόνα Ηλείας, πέρασε στη περιοχή της Ευρυτανίας και μέσω του Αγαλιανού ποταμού κρύφτηκε εδώ. Δέν χάρηκε όμως, ο Αλή Πασάς τον ανακάλυψε και τον έσφαξε στη βρύση του χωριού.