Το Κλαψί στα Ν.Δ. ριζά του Κώνισκου (1408μ.). Στον ορίζοντα το Βελούχι (2312μ.).
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.