Το Δερμάτι φωλιασμένο στις νότιες χαράδρες της Χελιδώνας (1973μ.).