Προσκυνητάρι της Αγίας Παρασκευής. Βρίσκεται στην έξοδο του χωριού, βορειοδυτικά, προς Δομιανούς περι τα 500μ. Δέν φαίνεται εύκολα, γιατί απέχει περι τα 10μ. βόρεια στο πρανές του δρόμου. Είναι άξιο επιστημονικής έρευνας, μιάς και φαίνεται φώς φανάρι, οτι τμήματά του αποτελούνται απο κάποιο αρχαίο η μεταβυζαντινό ναό. Οπτικά έχει σημάδια πρόσφατης συντήρησης, της σκεπής, όπως και η περίφραξη του χώρου, η κατασκευή του δε, προυπήρχε του εμφυλίου πολέμου, μιάς και συνθήματα της περιόδου κάνουν έντονη την παρουσία τους.