Κορυσχάδες Μάιος 1996. Το τέλος των εκδηλώσεων με το επίσημο γεύμα.
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.