Η Αρωνιάδα του Καλεσμένου. Από κάτω της περνά ο Μέγδοβας ποταμός.
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.