Το Άνω Καλεσμένο. Κάτω στο βάθος τα Τριφύλλια Καλεσμένου.
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.