Ο Άγιος Ανδρέας στην Ν.Α. πλευρά του Κώνισκου (1408μ.).
Τουριστικός οδηγός για την Ευρυτανία και το Καρπενήσι. ©TECHNOVISION - ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. Έδρα Καρπενήσι.