Βοϊλάδα.

-Η όμορφη Βοϊλάδα, η κοιλάδα των βοϊδών. Οικισμός των Μαραθιάδων με πολλά νερά, πολλά χωράφια και λίγους μόνιμους κατοίκους. Οι ελαιώνες δίπλα στη λίμνη του Κατσαντώνη, παράγουν εξαίρετη ποιότητα λαδιού.

-Μέσα στον οικισμό, υπάρχη το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου του νέου, του εκ Βουναίνοις, που πανηγυρίζει κάθε 9 Μαίου. Οι κάτοικοι και πολλοί άλλοι των περιχώρων, συγκετρώνεται τη μέρα αυτή για να τιμήσουν την μνήμη του.