Ο Τριπόταμος. Δεξιά ο Κάτω Τριπόταμος. Αριστερά διακρίνουμε την Μονή Τατάρνας και τον οικισμό Βρεκαίϊκα.